Preliminarne liste kandidata za boračke stambene grantove Kantona Sarajevo

Kategorija: Konkursi • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo objavilo je preliminarne liste kandidata čiji su zahtjevi potpuni i kandidata čiji zahtjevi ne zadovoljavaju uslove Javnog poziva za rješavanje stambenih pitanja u 2013. godini

Pročitaj više

Vlada Republike Srpske kreditira branioce Sarajeva!

Kategorija: Teme • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Nekadašanja Balkan Investment Bank, koju je, nakon njenog finansijskog kraha, dokapitalizacijom sa 24 miliona KM preduzela Vlada Republike Srpske, promijenila je naziv u Banka Srpske. To ne bi bila nikakva posebna vijest da se ne radi o banci preko koje se realizuju stambeni krediti koje Vlada Kantona Sarajevo daje bivšim pripadnicima Armije RBiH

Pročitaj više

Konačna rang lista za dodjelu stambenih kredita braniocima Tuzlanskog kantona

Kategorija: Konkursi • Objavljeno: • Broj komentara: 2

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, na osnovu odredaba člana 26. stav (1) Odluke o uslovima, kriterijima i postupku za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branitelja i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog knatona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 14/10 i 12/11) utvrdilo je Konačnu rang listu redoslijeda platežno sposobnih kandidata iz kategorije demobilisanih branilaca.

Pročitaj više

1

Najnovije

Najčitanije