Javni poziv za podršku projektima pisane riječi sa tematikom iz perioda 92 95 za 2018 godinu

Kategorija: Konkursi • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Predmet javnog poziva je finansiranje programa i projekata koji se odnose na realizaciju Projekta „Pisana riječ u funkciji da se ne zaboravi 1992 -1995.“, a u skladu sa Odlukom Skupštine Kantona o usvajanju Projekta „Opsada i odbrana Sarajeva 1992-1995. godine“ („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 9/06, 15/07 i 35/12).

Pročitaj više

Objavljene nove, veće osnovice za obračun doprinosa obveznika za 2018. godinu

Kategorija: Posao • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Federalno ministarstvo finasija objavilo je nove osnovice za obračun doprinoaa određenih obveznika za 2018. godinu. Nove osnovice su povećane u odnosu na 2017.godinu, što se može tumačiti ili porastom ekonomske moći obveznika ili u skladu sa aktuenim povećanjem akciza na goriva zavlačanje vlasti u džepove, naročito obrtničke djelatnosti.

Pročitaj više

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na obezbjeđenje ogrjeva

Kategorija: Konkursi • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo objevilo je Javni poziv za ostvarivanje prava na obezbjeđenje ogrjeva borcima-braniteljima Bosne i Hercegovine iz sredstava Ministarstva planiranih Budžetom Kantona Sarajevo za 2018. godinu.

Pročitaj više

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na obezbjeđenje jednokratne novčane pomoći u vidu prehrambenih i higijenskih artikala

Kategorija: Konkursi • Objavljeno: • Broj komentara: 1

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo objavilo je Javni poziv za ostvarivanje prava na obezbjeđenje jednokratne novčane pomoći u vidu prehrambenih i higijenskih artikala borcima-braniteljima Bosne i Hercegovine iz sredstava Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo za 2018. Godinu.

Pročitaj više

12

Najnovije

Najčitanije