Fenomen maloljetnih boraca-vojnika je aktuelan...

Kategorija: Teme • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Oni su bili djeca i ušli su u rat, ring, ... i još su tu !?
Prema Konvenciji o pravima djece koju je UN usvojio 1989. godine, svaka osoba mlađa od 18 godina smatra se djetetom, ali je kao najniža granica za dobrovoljno učešće u oružanim sukobima postavljena starost od 15 godina.

Pročitaj više

1

Najnovije

Najčitanije