Safet Hadžić - heroj Oslobodilačkog rata

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Safet hadžić, heroj Oslobodilačkog rata, rođen je 28. avgusta 1952. godine u selu Strmici, općina Rudo.

Pročitaj više

Adil Bešić - heroj Oslobodilačkog rata

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Adil Bešić, heroj Oslobodilačkog rata, rođen je 5.aprila 1964. godine u Kozarcu.

Pročitaj više

Nesib Malkić - heroj Oslobodilačkog rata

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Nesib Malkić, heroj oslobodilačkog rata, rođen je 5. jula 1961. godine u Dubravama Gornjim općina Živinice.

Pročitaj više

Partizanske jedinice koje su oslobodile Sarajevo

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 1

Oslobodilačke jedinice u Operaciji Sarajevo predvodili su pripadnici Drugog, Trećeg i Petog korpusa Narodnooslobodilačke vojske.

Pročitaj više

Najčitanije

Najnovije

Najnovijikomentari