Ušli maloljetni, poginuli maloljetni...

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Donosimo spisak boraca koji su ušli maloljetni u borbene jedinice i poginuli kao maloljetni...
To nije samo spisak sa brojevima, slovima , datumima rođenja, to je spisak sinova, spisak mladosti, spisak pun srčanosti, nevinosti...

Pročitaj više

Fenomen maloljetnih boraca-vojnika je aktuelan...

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Oni su bili djeca i ušli su u rat, ring, ... i još su tu !?
Prema Konvenciji o pravima djece koju je UN usvojio 1989. godine, svaka osoba mlađa od 18 godina smatra se djetetom, ali je kao najniža granica za dobrovoljno učešće u oružanim sukobima postavljena starost od 15 godina.

Pročitaj više

Maloljetni bosanski vojnici iskorišteni u ratu, zanemareni u miru

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Ne postoje zvanični podaci o tome koliko je maloljetnika učestvovalo u ratu u BiH, kao ni o njihovoj starosti i spolu. Ali, prema Istraživačko-dokumentacionom centru (IDC) iz Sarajeva, nevladinoj organizaciji koja prikuplja podatke u ljudskim gubicima u ratu u BiH, 661 maloljetni vojnik između 10 i 18 godina starosti ubijen je u ovom ratu.

Pročitaj više

Kako se Armija RBiH "udvostručila"

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 2

Činjenica je da svakoj vojsci nastaloj u odbrani od zemlje od agresije brojnost raste tokom godina ratovanja. Međutim, da se jednoj vojsci brojnost udvostruči godinama nakon rata, i to retroaktivno, to je neobjašnjiv svjetski kuriozitet karakterističan jedino za Armiju RBiH, čije su poslijeratne liste očito kreirali podrumaši bliski vlastima, koji su u njih ugradili hiljade svojih "saboraca" iz berlinskih i sličnih dezerterskih brigada

Pročitaj više

Najčitanije

Najnovije

Najnovijikomentari