Konkurs za sufinansiranje stažiranja boraca

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje DRUGI PONOVLJENI JAVNI POZIV za učešće u II Programu sufinansiranja obavljanja pripravničkog/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica

Pročitaj više

Konkurs za kreditiranje malih i srednjih preduzeća

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

J A V N I P O Z I V za dodjelu kredita pravnim licima - malim i srednjim preduzećima (MSP) sa područja Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo - Ministarstva privrede za 2013. godinu

Pročitaj više

Konkurs za kupovinu stanova u Kantonu Sarajevo

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

JAVNI POZIV za rješavanje stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima

Pročitaj više

Najčitanije

Najnovije

Najnovijikomentari