Počela podjela prehrambenih i higijenskih artikala najugroženijim sarajevskim braniocima po Javnom pozivu za 2017. godinu.

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 1

Ministarstvo za boračaka pitanja KS obavještava podnosioce zahtjeva koji su ostvarili pravo na dodjelu prehrambenih i higijenskih artikala socijalno najugroženijim pripadnicima boračke populacije sa područja Kantona Sarajevo po Javnom pozivu za 2017. godinu, da će isporuka početi 02.08.2017.godine na lokaciji Plandište bb – Ilidža, (neposredno pored samouslužne praonice u blizini crkve u Blažuju) u vremenu od 08,00 do 16,00 sati svakim radnim danom i subotom.

Pročitaj više

Konkursi

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Konkursi

Pročitaj više

Javni poziv za ostvarivanje prava na obezbjeđenje ogrjeva borcima-braniteljima

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Pravo na obezbjeđenje ogrjeva boračkoj populaciji u Kantonu Sarajevo ostvaruju lica na način da će se ogrjev isporučivati na adrese krajnjih korisnika ovog prava na području Kantona Sarajevo.

Pročitaj više

Javni poziv za odobravanje novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Kantona Sarajevo planiranih Budžetom za 2017.g.

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Pravo na dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba pripadnici boračke populacije mogu ostvariti kada prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje putem:

Pročitaj više

Najčitanije

Najnovije

Najnovijikomentari