Pravilnik o otropedskom dodatku vojnih invalida FBiH

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 1

Pravo na ortopedski dodatak na osnovu člana 15. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ima vojni invalid kome je vojni invaliditet utvrđen na osnovu Pravilnika o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta zbog sljedećih oštećenja organizma koja se razvrstavaju u tri stepena

Pročitaj više

Pravilnik o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta FBiH

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Ovim pravilnikom propisuje se način utvrđivanja procenta vojnog invaliditeta prema stepenu oštećenja organizma koje je nastalo kao posljedica rane, povrede ili bolesti

Pročitaj više

ZAKON o povoljnijem penzionisanju boraca FBiH (Član 1. do Član 6.)

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 3

ZAKON O PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM PENZIONISANJU BRANILACA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

Pročitaj više

1{ - }...5678

Najčitanije

Najnovije

Najnovijikomentari