Dopuna zakona o pravima odlikovanih boraca FBiH

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA FBiH

Pročitaj više

Izmjene Zakona o pravima branilaca FBiH

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA FBiH

Pročitaj više

Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica FBiH

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Ovim zakonom uređuju se: prava, uvjeti i postupak za ostvarivanje prava dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodice poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i Ministarstva unutrašnjih poslova za vojne zasluge u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu od 18.09.1991. godine do 23.12.1995. godine.

Pročitaj više

Zakon o povoljnijem penzionisanju boraca FBiH (Član 16. do Član 28.)

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 1

Ovim zakonom se na jedinstven način propisuje korištenje i ostvarivanje prava na prijevremeno povoljnije penzionisanje (u daljnjem tekstu: povoljnije penzionisanje) bivših pripadnika Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH, HVO,
HOS, MUP-a RBiH i Odjela za unutarnje poslove/MUP-a HZHB), osnovica, obračun, isplata, ponovni obračun i postupak za ostvarivanje prava na penziju, osiguravanje sredstava i druga pitanja.

Pročitaj više

1{ - }...5678

Najčitanije

Najnovije

Najnovijikomentari