Samostalna uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje i staž

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 4

Ukoliko niste zdravstveno osigurani jer ne radite, niste prijavljeni na biro i nemate supružnika ili roditelja koji bi vas mogao osigurati, možete se osigurati tako što ćete, ukoliko imate sredstava, zdravstveno uplaćivati sami sebi. Isto možete uraditi i za penziono-invalidsko osiguranje.

Pročitaj više

Zakon o radu FBiH (I dio)

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Zakon o radu FBiH sa zakonskim izmjenama i dopunama

Pročitaj više

Zakon o radu FBiH (II dio)

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Zakon o radu FBiH sa zakonskim izmjenama i dpounama

Pročitaj više

Tekst presude Ustavnog suda FBiH o povoljnijem penzionisanju branilaca

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

1. Utvrđuje se da su odredbe čl. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 11., 12., 16., 23. i 27. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/13) saglasne Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine.
2. Utvrđuje se da odredba člana 15. stav (1) istog Zakona nije saglasna Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine.
3. Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Pročitaj više

1234...{ + }8

Najčitanije

Najnovije

Najnovijikomentari