Kako do čina, zasluženog u ratu?

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 1

U vezi sa upitima čitalaca, veteran.ba prenosi odgovor MOBiH vezano za način ostvarivanja prava na činovanje, koja proizilaze iz posjedovanja vojničkog čina zasluženog u ratu.

Pročitaj više

Ko to tamo pjesmu pjeva...!?

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

U prošlogodišnju Komisiju/Radnu grupu federalnog ministarstva koja će raditi na izradi prijedloga Zakona o demobilisanim borcima imenovani su: Tatjana Pejaković, Ibrahim Ganibegović, Nezim Ćatić, Enisa Teskeredžić, Nerzudin Vihrić, Nermin Bise, Branko Matošin, Nikica Tomić, Ibro Žiga, Miroslav Škoro, Murat Silajdžija, Ismet Imamović i Nijaz Hodžić.

Pročitaj više

Radni tekst ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA III/III dio

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 1

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je krenulo u januaru 2016. godine sa reformom Zakona o pravima demobilisanih branitelja i članova njihovih porodica. u nastavku donosimo radni tekst ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA. (III / III-dio)

Pročitaj više

Radni tekst ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA II/III dio

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je krenulo u januaru 2016. godine sa reformom Zakona o pravima demobilisanih branitelja i članova njihovih porodica. u nastavku donosimo radni tekst ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA. (II / III dio)

Pročitaj više

1234...{ + }8

Najčitanije

Najnovije

Najnovijikomentari