Radni tekst ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA III/III dio

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 1

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je krenulo u januaru 2016. godine sa reformom Zakona o pravima demobilisanih branitelja i članova njihovih porodica. u nastavku donosimo radni tekst ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA. (III / III-dio)

  • radna_verzija_zakona_2.jpg

12. Pravo na besplatni priključak na infrastrukturalne mreže (voda, električna energija, gas)

Član 42.

Pravo na besplatni priključak na infrastrukturalne mreže (voda, električna energija, gas), imaju lica iz člana 2. ovog zakona, pod uvjetom da stambeno pitanje rješavaju prvi put i da stambeni objekat posjeduje elektroenergetsku saglasnost, odnosno adekvatnu saglasnost drugih javnih preduzeća.

Lica iz člana 2. ovog zakona, imaju pravo da stambeni objekat besplatno priključe na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, monofazni priključak (dužine kabla do 50 m) na elektrodistributivnu mrežu i gasovodnu mrežu pod uvjetima iz stava 1. ovog člana.

Prava iz st.1. i 2. ovog člana idu na teret nadležnih javnih preduzeća.

13. Prednost pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre

Član 43.

Demobilisani branioci imaju apsolutnu prednost prilikom smještaja u sve javne ustanove koje se bave smještajem starih i iznemoglih osoba, a čiji je osnivač Federacija BiH, kantoni, gradovi i općine, ukoliko nemaju članova porodice koji su po Porodičnom zakonu Federacije BiH dužni da ih izdržavaju.

Lica iz člana 2. ovog zakona, imaju pravo na subvencioniranje troškova smještaja u penzionerske domove i gerontološke centre u visini od 50%.

Sredstva za subvencioniranje, obezbijedit će se iz federalnog budžeta putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

14. Osiguranje povoljnijih uslova školovanja

Član 44.

Djeca demobilisanih branilaca, pod uslovom da su ispunili bodovni minimum, odnosno da su zadovoljili na prijemnom ispitu, imaju prednost pri upisu u javne srednjoškolske i visokoškolske ustanove.

Član 45.

Djeci nezaposlenih demobilisanih branilaca koji nemaju sredstava za izdržavanje prema podacima Centra za socijalni rad, osigurat će se besplatni udžbenici za vrijeme obaveznog školovanje.

Novčana sredstva za potrebe iz prethodnog stava će se obezbijediti u budžetu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Član 46.

Za vrijeme redovnog školovanja na visokoškolskim ustanovama djeca nezaposlenih demobilisanih branilaca, koji nemaju sredstava za izdržavanje prema podacima Centra za socijalni rad, imaju pravo na sufinansiranje troškova upisa u novu školsku/studijsku godinu, u visini 50% novčanih sredstava.

Novčana sredstva za potrebe iz prethodnog stava će se obezbijediti u budžetu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Član 47.

Djeca demobilisanih branilaca imaju prednost pri dodjeli stipendija i prednost pri smještaju u đačke i studentske domove u skladu sa kriterijima utvrđenim kantonalnim propisima kojima se regulišu ova prava.

15. Pravo na izdavanje identifikacijske kartice demobilisanog branioca

Član 48.

Lica iz člana 2. ovog zakona imaju pravo na izdavanje identifikacijske kartice demobilisanog branioca, koju izdaje Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

U slučaju smrti lica iz člana 2. Zakona pravo na izdavanje identifikacijske kartice ima član porodice demobilisanog borca iz člana 3. Zakona.

Član 49.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata će u roku u roku od šest (6) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o uslovima, načinu i postupku izdavanja identifikacione kartice.

16. Pravo na borački dodatak

Član 50.

Penzionisani demobilisani branioci imaju pravo na novčani dodatak po osnovu učešća u oružanim snagama RBiH (Armija RBiH, HVO, MUP), obračunat po osnovu broja mjeseci provedenih neposrednim učešćem u ratu u periodu od 08.04.1992. do 23.12.1995. godine, u visini od 0,122% od prosječne neto plate u FBiH za prethodnu godinu, po mjesecu učešća.

III - KAZNENE ODREDBE

Član 51.

Novčanom kaznom od 3.000, 00 KM od 10 000 KM kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u organu uprave ustanovi ili javnom preduzeću, ako:

1. korisniku suprotno odredbama ovog zakona uskrati ili ograniči prava koja mu pripadaju

2. omogući korištenje prava licu kojem ne pripada pravo prema ovom zakonu ili mu ne pripada u tom obimu

3. ne omogući ostvarivanje uvida u upravno rješavanje, ne dostavi potrebne podatke, spise i obavještenja na zahtjev nadležnog ministarstva ili inspekcije.

4. postupa suprotno odredbi člana 5.

5. postupanje suprotno odredbi odredbi člana 14. Zakona.

6. postupanje suprotno odredbi odredbi člana 15. Zakona.

7. postupanje suprotno odredbi odredbi člana 29. Zakona.

Novčanom kaznom od 15.000, 00 KM kaznit će se pravno lice za prekršaje iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom od 1.500, 00 KM bit će kažnjeno lice iz čl. 2. i 3. koje na osnovu lažne isprave, lažnog svjedočenja ili na bilo koji drugi nedozvoljen način svojim djelovanjem ostvari pravo prema ovom zakonu koje mu ne pripada.

Lice iz čl. 2. i 3. ovog zakona kome je isplaćeno novčano primanje koje mu ne pripada dužno je vratiti primljeni iznos.

IV-PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 52.

Osim prava propisanih ovim zakonom kantoni svojim propisima mogu urediti i druga prava demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica kako po vrsti tako i po obimu prava.

Član 53.

U postupku za ostvarivanje prava na osnovu ovog zakona primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, br.: 2/98 i 48/99), ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Član 54.

Nadzor nad provođenjem ovog zakona vrši Federalno ministarstvo putem svoje inspekcije.

Član 55.

Federalni ministar će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti provedbene propise za primjenu Zakona.

Član 56.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove redakcije portala Veteran.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Redakcija zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara redakcija nije dužna obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

KOMENTARI { 1 } DODAJ KOMENTAR
  • Ime / Nadimak: *

  • Komentar: *
    do 1200 karaktera

  •  

  • Karakteri sa slike: *

  •  

Najnovije

Najčitanije

Najnovijikomentari