Radni tekst ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA II/III dio

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je krenulo u januaru 2016. godine sa reformom Zakona o pravima demobilisanih branitelja i članova njihovih porodica. u nastavku donosimo radni tekst ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA. (II / III dio)

  • radna_verzija_zakona_1.jpg

4. Pomoć u slučaju smrti

Član 21.

U slučaju smrti lica iz člana 2. ovog zakona, članovi porodice sa kojima je umrli živio u zajedničkom domaćinstvu u vrijeme smrti imaju pravo na troškove dženaze-sahrane, u visini prosječne neto plaće zaposlenih u Federaciji iz prethodne godine, ukoliko to pravo nisu ostvarili prema drugom propisu.

Sredstva iz st.1 ovog člana obezbijediće se iz budžeta kantona.

Član 22.

Zahtjev za ostvarivanje ovog prava se podnosi općinskom organu po mjestu posljednjeg prebivališta demobilisanog branioca, a članovi porodice umrlog demobilisanog branioca koji žive u enitetu Republika Srpska zahtjev za ostvarivanje ovog prava podnose Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u dalejm tekstu: Federalno ministarstvo).

Novčana sredstva za troškove dženaze/sahrane u slučaju smrti demobilisanih branilaca koji žive na području entiteta Republika Srpska obezbijedit će se u budžetu Federalnog ministarstva.

Federalno ministarstvo je dužno da najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donese instrukciju o načinu ostvarivanja ovog prava.

5. Osnovno osiguranje

Član 23.

Pravo na osnovno osiguranje ima demobilisani branilac stariji od 60 godina koji je u oružanim snagama proveo najmanje godinu dana, ako on i članovi njegove porodice nemaju sredstava za izdržavanje i ako stalno žive i imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Pravo na osnovno osiguranje ima žena demobilisani branilac starija od 50 godina koja je u oružanim snagama provela najmanje godinu dana, ako ona i članovi njene porodice nemaju sredstava za izdržavanje i ako stalno žive i imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Supruga umrlog demobilisanog branioca ima pravo na osnovno osiguranje kad navrši 55 godina života.

Član 24.

Smatra se da lica iz člana 23. ovog zakona nemaju sredstava za izdržavanje ako niti jedno od njih:

1. nije u radnom odnosu,

2. ne obavlja samostalnu djelatnost ličnim radom,

3. nije uživalac domaće ili inostrane penzije,

4. nije korisnik mjesečnih novčanih primanja po federalnim i kantonalnim propisima,

5. nema drugih prihoda na osnovu izdavanja u zakup stambenih zgrada, poslovnih prostora i sl.

6. ne posjeduje odnosno ako nema u vlasništvu zemljište veće od 5 duluma.

Član 25.

Iznos osnovnog osiguranja utvrđuje se u visini od 25% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH za prethodnu godinu.

Novčana sredstva za ostvarivanje i korištenje prava na osnovno osiguranje osigurat će se u Budžetu Federacije BiH.

Član 26.

O pravu na osnovno osiguranje u prvom stepenu rješava nadležna općinska služba prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva.

Rješenje kojim je priznato pravo na osnovno osiguranje podliježe reviziji.

Reviziju prvostepenih rješenja vrši Federalno ministarstvo u roku od tri mjeseca od dana prijema predmeta.

U postupku revizije Federalno ministarstvo može dati saglasnost na prvostepeno rješenje, može ga izmijeniti, poništiti, ukinuti i drugačije riješiti upravnu stvar ili vratiti prvostepenom organu na ponovni postupak.

Revizija odlaže izvršenje rješenja.

Član 27.

Žalba na prvostepeno rješenje može se izjaviti u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Po žalbi izjavljenoj na prvostepeno rješenje rješava Federalno ministarstvo.

Žalbe odlaže izvršenje rješenja.

Protiv rješenja donesenog po žalbi, kao i protiv rješenja koje je doneseno u postupku revizije kojim je prvostepeno rješenje izmijenjeno, može se pokrenuti upravni spor.

Član 28.

Licima koja ispunjavanju uvjete za priznavanje prava na osnovu osnovnog osiguranja pravo pripada od prvog dana narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

Pravo na osnovno osiguranje prestaje u vrijeme napuštanja teritorije Bosne i Hercegovine u vremenu dužem od 90 dana, a povratkom u Bosnu i Hercegovinu, po zahtjevu stranke, nastavlja se isplata ostvarenog prava.

Korisnik prava osnovnog osiguranja dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka promjene prijaviti svaku promjenu koja utiče na korištenje prava.

Korisnik prava je dužan prijaviti odlazak iz Bosne i Hercegovine.

Član 29.

Federalno ministarstvo će najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti instrukciju o načinu ostvarivanja prava na osnovno osiguranje.

6. Pravo na prijevremeno povoljnije penzionisanje

Član 30.

Demobilisani branilac ima pravo na prijevremeno povoljnije penzionisanje u skladu sa federalnim propisima o prijevremenom povoljnijem penzionisanju.

Svim demobilisanim braniocima koji su penzionisani po Zakonu o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Federacije BiH, br. 61/06, 27/08 i 32/08), izvršit će se preračun penzije uzimajući u obzir i penzijski staž ostvaren u bivšim republikama Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Demobilisani branilac ima pravo na dokup staža od 3 do 5 godina radi penzionisanja.

7. Pravo na duži godišnji odmor po osnovu učešća u oružanim snagama

Član 31.

Demobilisani branilac koji je u radnom odnosu ima pravo na uvećanje plaćenog godišnjeg odmor po osnovu učešća u oružanim snagama.

Uvećani godišnji odmor iz prethodnog stava se određuje na slijedeći način:

- učešće u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu 12-18 mjeseci - 1 dan

- učešće u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom rata 18-30 mjeseci - 2 dana

- učešće u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu više od 30 mjeseci - 3 dana

Svi poslodavci su dužni u roku od 90 dana stupanja na snagu ovog zakona u svojim pravilnicima odnosno statutima, propisati ostvarenje prava iz stava 1. ovog člana.

8. Stambeno zbrinjavanje

Član 32.

Demobilisani branioci koji nemaju stan ili kuću, niti koriste stan u svojstvu nosioca stanarskog prava imaju pravo na pomoć u rješavanju stambenog pitanja u skladu sa kantonalnim propisima, a prema sredstvima kantona predviđenim za te namjene.

Sredstva za ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana osiguravaju se u budžetu kantona.

Sredstva za ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana osiguravaju se u budžetu kantona na čijem području je povratnik u enitet Republika Srpska imao posljednje boravište, ili u budžetu kantona koji je najbliži mjestu prebivališta povratnika.

Član 33.

Demobilisani branioci imaju pravo na kreditna sredstva za opravku i sanaciju porodičnih stambenih objekata, opravku i sanaciju stanova, izgradnju novih porodičnih stambenih objekata i stanova, kupovinu stambenog objekta ili stana.

Novčana sredstva za ostvarivanje prava iz prethodnog stava osigurat će se putem Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija.

Član 34.

Vlada kantona će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti poseban propis kojim će urediti kriterije za korištenja prava, vrstu, namjenu, visinu, postupak i uslove za dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje tog prava.

9. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost

Član 35.

Lica iz člana 2. ovog zakona oslobađaju se obaveze plaćanja naknade za pogodnosti za izgradnju porodične stambene zgrade za vlastite potrebe netto građevinske površine do 200 m2 kada prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje.

Odredba stava 1. ovog člana odnosi se i na dogradnju, nadziđivanje, preuređenje krovišta i potkrovlja, pretvaranje zajedničkih prostorija i rekonstrukciju kojom se povećava dotadašnja površina do 100 m2 netto građevinske površine.

Član 36.

Lica iz člana 2. ovog zakona oslobađaju se obaveze plaćanja naknade za pogodnosti i naknade za uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju poslovnog prostora netto građevinske površine do 100 m2.

10. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta

Član 37.

Lica iz člana 2. ovog zakona kada prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje imaju pravo na subvencioniranje naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje individualnog stambenog objekta za vlastite potrebe, površine do 400m².

Općine su dužne da svojom odlukom o građevinskom zemljištu oslobode lica iz čl. 2. ovog zakona od obaveze plaćanja naknada iz stava 1. ovog člana.

Član 38.

Općine će svojim propisima urediti uslove, način i postupak za ostvarivanje prava iz čl. 35, 36. i 37. ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanju na snagu ovog zakona.

11. Dodjela sredstava za održivi povratak

Član 39.

Lica iz člana 2. ovog zakona, koja su ostvarila povratak u mjesta u kojima su imali prebivalište, odnosno boravište prije početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, u svrhu obezbjeđenja uvjeta za održivi povratak u istom, imaju prednost pri dodjeli sredstava za održivi povratak.

Član 40.

Pravo iz člana 37. ovog zakona nemaju lica koja su izvan svog prijeratnog mjesta prebivališta riješila svoje stambeno pitanje.

Član 41.

Sredstva za ostvarivanje prava iz člana 39. će se obezbijediti u kantonalnim budžetima i budžetu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, koji su dužni da posebnim propisom urede vrstu i visinu ovih sredstava, kriterije za korištenje prava, način realizacije, postupak i uvjete pod kojima se sredstva za održivi povratak dodjeljuju, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje prava.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove redakcije portala Veteran.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Redakcija zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara redakcija nije dužna obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

KOMENTARI { 0 } DODAJ KOMENTAR
  • Ime / Nadimak: *

  • Komentar: *
    do 1200 karaktera

  •  

  • Karakteri sa slike: *

  •  

  • Trenutno nema komentara.

Najnovije

Najčitanije

Najnovijikomentari